Blogs

In de blogs worden verschillenden onderdelen uit de nalatenschap nader belicht. Bijvoorbeeld schenkingen aan kinderen gelijkstellen, verdeling en uitbetaling erfenis na overlijden, de rol van de executeur, beschermen van het familiebezit en nog veel meer.

Dit wiel staat symbool voor het afwikkelen van de erfenis,. aanvaarden van een nalatenschap, executeur, erfrecht en erfbelasting
Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waarbinnen zich gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan.Lees verder »
Opstellen testament
In het testament kan je een kind onterven. Dit betekent niet datLees verder »
Als je de nalatenschap verwerpt dan erf je helemaal niets. Verwerpen betekentLees verder »
Als een nalatenschap negatief is of als je dit niet zeker weet,Lees verder »
In veel gevallen weten de erfgenamen wel of een nalatenschap een positiefLees verder »
Als je bent benoemd tot executeur bij testament dan is de eersteLees verder »
In welke situatie is het verstandig een executeur te benoemen in jeLees verder »
Uiteindelijk voert de executeur de verdeling niet daadwerkelijk uit. De feitelijke verdelingLees verder »
Een executeur kan je benoemen om je nalatenschap goed af te wikkelen.Lees verder »
Als er geen testament is zijn alle erfgenamen tezamen verantwoordelijk voor deLees verder »
In sommige gevallen kan er erfbelasting bespaard worden door gebruik te makenLees verder »
Bij een nalatenschap waarin een eigen bedrijf zit gelden soms ingewikkelde regels.Lees verder »
Een wettelijke of bij testament benoemde erfgenaam heeft het recht op (eenLees verder »
Bij nalatenschappen met een (tweede) huis, een bankrekening of ander bezit inLees verder »
Op sommige momenten in het leven help je een kind met eenLees verder »
Het is vandaag de dag een gegeven dat vele huwelijken  eindigen in eenLees verder »
Als er sprake is van minderjarige kinderen is het goed stil teLees verder »
Volgens het wettelijk erfrecht heeft de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenisLees verder »
Vandaag de dag komt het veel voor dat mensen samenwonen en (nog)Lees verder »
In het testament kan je iemand aanwijzen die een speciale rol heeftLees verder »
Met het opstellen van een testament kan je zelf bepalen wie jeLees verder »
In het wettelijk erfrecht is vastgelegd hoe een erfenis verdeeld wordt. DoorLees verder »
Als er sprake is van stiefouders dan kent het erfrecht een regelingLees verder »
Wie zijn de erfgenamen en hoe wordt de erfenis verdeeld als erLees verder »
Als er bij overlijden geen testament is, wordt de nalatenschap verdeeld volgensLees verder »