Hoe moet je een testament opstellen of een erfenis afwikkelen?

Heb je hulp nodig bij het afwikkelen van een erfenis, verdeling van een nalatenschap, de aangifte erfbelasting, uitleg van erfrecht, het opstellen van een (levens-)testament of levensdossier?

Maak gebruik van de nalatenschapscoach.

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland

Deskundig en onafhankelijk, goed geregeld

Hulp bij nalatenschap planning

Je wilt alles vooraf goed geregeld hebben. Zowel bij leven, mocht je onverhoopt zelf niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen, als bij overlijden aan wie je wat wilt nalaten. Als je niets hebt geregeld wordt je erfenis verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Wij kunnen je adviseren over alle mogelijkheden van nalatenschap planning.

Advies op maat, wensen omzetten naar (levens-) testament, samenlevings- contract, levensdossier, estate planning.

Hulp bij afhandeling erfenis

Moet je als erfgenaam de erfenis (beneficiair) aanvaarden of juist verwerpen? Is er een testament, zijn er schuldeisers en hoe moet de nalatenschap worden afgehandeld? Een erfenis kan ingewikkeld zijn en vaak ontstaat er onenigheid tussen erfgenamen. Wij hebben de expertise en zorgen voor een juiste afwikkeling van de erfenis.

Begeleiding bij afwikkelen nalatenschap, deskundig advies, kennis erfrecht, professionele coaching, executeur.

Bemiddeling tussen erfgenamen

Bij het verdelen van een erfenis ontstaat vaak onenigheid tussen erfgenamen. Het verdelen van de inboedel kan al lastig zijn, maar vaak gaat het ook over waardebepalingen en het verrekenen van allerlei zaken. Met onze ervaring en kennis van het erfrecht helpen wij bij een goede en juiste verdeling van de nalatenschap.

Bemiddeling bij onenigheid en conflicten, ondersteuning en advies, verdeling erfenis tussen erfgenamen.

DIRECT HULP NODIG? Maak gebruik van de gratis Whatsapp mogelijkheid.

Jacob van Esveld, erkend Nalatenschapscoach, ICR geregistreerd

Nalatenschap coaching is maatwerk

Als nalatenschapscoach bied ik ondersteuning bij alle zaken rondom de nalatenschap, zowel voor als na een overlijden. Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een testament, ondersteuning van de executeur of het afwikkelen van de nalatenschap van een overledene. 

Als nalatenschapscoach kan ik een adviserende rol op de achtergrond vervullen, maar ook kan ik de gehele afhandeling verzorgen. Alle denkbare tussenvormen zijn mogelijk. Dit bepalen we samen, bij coaching is altijd sprake van maatwerk en persoonlijke aandacht.

profielfoto van nalatenschapscoach Jacob van Esveld
Dit wiel staat symbool voor het afwikkelen van de erfenis,. aanvaarden van een nalatenschap, executeur, erfrecht en erfbelasting

Een erfenis afwikkelen, hoe gaat dat?

Kort na het overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Er moeten allerlei administratieve en juridische zaken worden geregeld. Er moeten belangrijke, vaak juridische, beslissingen worden genomen.  In vele gevallen ontbreekt het de nabestaanden of executeur aan de juiste kennis. Erfenissen zijn vandaag de dag ingewikkelder dan vroeger. Denk alleen al aan samengestelde gezinnen met kinderen bij meerdere partners.

Als nalatenschapscoach heb ik kennis van het complexe erf- en huwelijks vermogensrecht en kan ik je helpen om de afwikkeling van de nalatenschap tot een goed einde te brengen.

Opstellen testament

Waarom moet je een testament opstellen?

Wat gebeurt er met je bezittingen en schulden als je overlijdt? Als je geen testament hebt, word je nalatenschap verdeeld onder je erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht. Heb je andere wensen voor je nabestaanden? Dan zal je dit moeten vastleggen in een testament. Daarin kan je zelf bepalen aan wie je iets nalaat (bijvoorbeeld een goed doel) of andere zaken zoals het beschermen van erfgenamen, erfgenamen onterven, familieleden uitsluiten, rechten beperken van je ex-partner, een legaat toewijzen, benoemen van een executeur en vele andere zaken. Als nalatenschapscoach kan ik je  helpen om je wensen om te zetten naar een testament.

opstellen levensdossier

Wat is een persoonlijk levensdossier?

Je persoonlijke en financiële zaken inzichtelijk maken en je wensen bij overlijden of ziekte vastleggen in het levensdossier? Wil je niet dat het een zoektocht wordt voor je nabestaanden om alle relevante gegevens te vinden? Leg dan je wensen, doelen, dromen en alles wat voor jou belangrijk is vast. Als nalatenschapscoach kan ik je helpen bij het opstellen en inrichten van je persoonlijke levensdossier.

Erfrecht

Erfgenamen maken ruzie, wat kan je doen?

Het verdelen van een erfenis levert vaak emotionele en stressvolle momenten op. In meer dan de helft van de gevallen ontstaan er conflicten tussen de erfgenamen tijdens de afwikkeling van de nalatenschap. Onenigheid ontstaat er veelal over zaken zoals; welke waarde moet gehanteerd worden, moeten schenkingen verrekend worden, erfgenamen werken niet mee aan de vermogensvaststelling, het huis wordt leeggehaald door één van de erfgenamen, erfgenamen wantrouwen elkaar, de executeur is partijdig en zo verder. Herken je dit en loop je vast? 

HULP NODIG?

Onze nalatenschap praktijk staat direct voor je klaar.