Privacy

Privacy Verklaring

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland

(versie van 8 maart 2022)

De Nalatenschap Praktijk Midden Nederland, gevestigd aan De Boomgaard 9-14, 1243HV ‘s-Graveland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met dit privacy statement willen we u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Contactgegevens

www.npvanesveld.nl
Nalatenschap Praktijk Midden Nederland
De Boomgaard 9-14
1243HV ‘s-Graveland
Tel: 06-13381402

De functionaris gegevensbescherming van De Nalatenschap Praktijk Midden Nederland is te bereiken via mail@npvanesveld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@npvanesveld.nl Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doeleinden:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U middels marketing activiteiten te kunnen voorzien van gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen en/of advertenties

Geautomatiseerde besluitvorming

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nalatenschap Praktijk Midden Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden voor de eerdergenoemde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nalatenschap Praktijk Midden Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nalatenschap Praktijk Midden Nederland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Dit zijn de partijen waar we uw gegevens mee delen:

Naam bedrijf Categorie Jurisdictie Doel Gegevens
Google LLC Statistieken, Ervaringen en Marketing Verenigde Staten Analyseren van (geanonimiseerd) website bezoekgedrag – Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP adres
– Internetbrowser en apparaat type
Facebook Marketing en Ervaringen Verenigde Staten gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen en advertenties – Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en voor statistische, analytische en marketing doeleinden. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en u gepersonaliseerde inhoud, aanbiedingen en advertenties aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze slechts gewenste of in het geheel geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nalatenschap Praktijk Midden Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@npvanesveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nalatenschap Praktijk Midden Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nalatenschap Praktijk Midden Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@npvanesveld.nl