Begrippen en termen

In het erfrecht wordt gebruik gemaakt van vakjargon met veel lastig te begrijpen termen en begrippen. Dit is vaak moeilijk te begrijpen, zeker als je hier niet in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt. In onderstaand overzicht worden deze termen en begrippen kort een eenvoudig uitgelegd.

Dit wiel staat symbool voor het afwikkelen van de erfenis,. aanvaarden van een nalatenschap, executeur, erfrecht en erfbelasting
Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waarbinnen zich gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan.Lees verder »
Opstellen testament
In het testament kan je een kind onterven. Dit betekent niet datLees verder »
Dit wiel staat symbool voor het afwikkelen van de erfenis,. aanvaarden van een nalatenschap, executeur, erfrecht en erfbelasting
Een erfenis moet volgens bepaalde regels worden afgewikkeld. Het begint bij hetLees verder »
Erfrecht
In alle gevallen is het belangrijk hoe de nalatenschap wordt aanvaard. Zuiver,Lees verder »
opstellen levensdossier
Als je slechts aan bepaalde personen spullen wilt nalaten zoals sieraden, boeken,Lees verder »
opstellen levensdossier
Wil je voorkomen dat het een zoektocht wordt voor je nabestaanden omLees verder »
Wat moet je allemaal regelen bij een overlijden? Er komt vaak veelLees verder »
Wie wil je je nalatenschap laten afwikkelen? Wil je dit overlaten aanLees verder »
Samenwoners die niets geregeld hebben zijn volgens de wet geen erfgenamen vanLees verder »
In een testament leg je vast wat er moet gebeuren na jeLees verder »
Wat gebeurt er als je bij leven niet meer in staat bentLees verder »
Als je de nalatenschap verwerpt dan erf je helemaal niets. Verwerpen betekentLees verder »
Als een nalatenschap negatief is of als je dit niet zeker weet,Lees verder »
In veel gevallen weten de erfgenamen wel of een nalatenschap een positiefLees verder »
Als er geen testament is zijn alle erfgenamen tezamen verantwoordelijk voor deLees verder »
Als er sprake is van stiefouders dan kent het erfrecht een regelingLees verder »